logga
  • Ett tryggt boende på väg mot ett självständigt liv
    Solhem är ett HVB-hem med 13 platser för ungdomar i åldrarna 14 till och med 18 år
  • Bemanning dygnet runt med erfaren personal
    Boendet ligger i det gamla stationssamhället Grillby utanför Enköping

Välkommen till Solhem

Solhem är ett HVB-hem för ensamkommande flyktignbarn 13 platser för ungdomar i åldrarna 14 till och med 18 år. Här stöttar vi ungdomarna i deras vardag, ger dem värme, trygghet och omsorg. Vi erbjuder ett tryggt boende med möjligheter till en meningsfull vardag på deras väg mot ett självständigt liv.

Solhem har kompetent personal till hands för att hjälpa ungdomarna att bearbeta sina trauman såsom förlusten av anhöriga och krigsupplevelser, och med en hjälpande hand stötta dem vid eventuella avslagsbeslut samt avvisning.
Verksamheten är godkänd av IVO och är tillståndspliktig.

Boendet ligger i det gamla stationssamhället Grillby utanför Enköping.

I Grillby finns idrottsplatsen Skogsvallen med fotbollsplaner i gräs, en ishockeyrink och en idrottshall, Nordiahallen. Vid anläggningen finns också ett motionsspår. 
Solhem i Stockholm AB    |        info@solhemhvb.se    |     Org nr 556975-0556    |    Tel: 08-50930776     |     Mobil: 0709 111 864