logga
 • Ett tryggt boende på väg mot ett självständigt liv
  Solhem är ett HVB-hem med 12 platser för pojkar och flickor 15 - 20 år
 • Bemanning dygnet runt med erfaren personal
  Boendet ligger i det gamla stationssamhället Grillby utanför Enköping

Välkommen till Solhem

Solhem är ett behandlingshem för ungdomar med en psykosocial problematik som behöver komma bort från olämpliga miljöer. En tid för att komma tillrätta i livet, få en fungerande vardag och skolgång. En tid av förberedelse och träning att klara av ett liv som vuxen.

Solhem har kompetent personal som i samarbete med vårdnadshavare, placerande socialtjänst, skola och ungdomen själv gör en plan så att ungdomen når sina individuella mål.
Verksamheten är tillståndspliktig och är godkänd av IVO, beslut 2018-12-04, Dnr 6.3.1-17848/2018.

Vi tar emot ungdomar för längre tids behandling och kan också vara ett alternativ vid kortare perioder av avlastning från ungdomens vardagsmiljö. Vi tar inte emot ungdomar som har ett aktivt missbruk.

Behandlingshemmet ligger i det gamla stationssamhället Grillby utanför Enköping. Skolgång kan ordnas inom Enköpings kommun.

Behandlingshemmet är handikappanpassat med ramp vid ingången och har hiss.
 • Aktiviteter

  En tid att komma tillrätta.
  Läs mer...  
 • Arbetsmetod

  Individen i centrum.
  Läs mer...  
 • Vår verksamhet

  En trygg och meningsfull tillvaro.
  Läs mer...
Solhem i Stockholm AB    |        info@solhemhvb.se    |     Org nr 556975-0556    |    Tel: 08-50930776     |     Mobil: 0709 111 864