Arbetsmetod

Inför varje placering behövs en individuell bedömning om behandlingsmetod. Personalen har kompetens inom Motiverande samtal och Mentaliseringsbaserad terapi. Vi arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi samarbetar med ungdomens sjukvård / BUP inför och under placeringstiden.

Personalens roller skall vara tydliga för ungdomar, socialtjänst och vårdnadshavare. Vi vill erbjuda en vistelse som präglas av förutsägbarhet och struktur.

Vi ser helst att den placerade ungdomen går i skolan. Vi har ingen egen undervisning i boendet men kan erbjuda studiestöd. Inför en placering skall skolgången vara planerad i samråd med hemkommunen.

Enligt vår mening behöver alla ungdomar en trygg och förutsägbar vardag. Vi tror på struktur, regler men framför allt på ett vänligt bemötande som inte skapar konflikter. Vår personal har utbildning i miljöterapi och lågaffektivt bemötande.

Vid en placering kan det i uppdraget ingå en psykosocial kartläggning men vi har inte kunskap och resurser att göra neuropsykiatrisk bedömning eller utredning.
Solhem i Stockholm AB    |        info@solhemhvb.se    |     Org nr 556975-0556    |    Tel: 08-50930776     |     Mobil: 0709 111 864