Personal

 
Solhem behandlingshem är bemannat dygnet runt. Det finns två personal dag- och nattetid och vid behov kan grundbemanningen förstärkas med extrapersonal.

Personalgruppens yrkeskompetens innefattar: socionomer, sjuksköterska och behandlingspersonal. Vår personalgrupp har den erfarenhet och personliga lämplighet som IVO efterfrågar. I arbetsgruppen finns både kvinnor och män. Vi talar och skriver på svenska men det finns i personalgruppen de som behärskar persiska.

Personalen har tillgång till handledning.
Solhem är bemannat dygnet runt av personal med utbildning och erfarenhet.
Solhem i Stockholm AB    |        info@solhemhvb.se    |     Org nr 556975-0556    |    Tel: 08-50930776     |     Mobil: 0709 111 864