Verksamheten

 
Solhem är ett behandlingshem för ungdomar med en psykosocial problematik som behöver komma bort från olämpliga miljöer. Vi har 12 platser för pojkar och flickor i åldern 15 - 20 år.

Solhem har kompetent personal som i samarbete med vårdnadshavare, placerande socialtjänst, skola och ungdomen själv gör en plan så att ungdomen når sina individuella mål. Verksamheten som är tillståndspliktig är godkänd av IVO (Beslut 2018-12-04, Dnr 6.3.1 - 17848/2018).

Vi tar emot ungdomar för längre tids behandling och kan också vara ett alternativ vid kortare perioder av avlastning för ungdomens vardagsmiljö. Vi tar inte emot ungdomar som har ett aktivt missbruk.

Behandlingshemmet ligger i det gamla stationssamhället Grillby utanför Enköping. Skolgång kan ordnas inom Enköpings kommun.

Boendet är handikappanpassat med ramp vid ingången och har hiss.

En trygg och meningsfull tillvaro med jämställdhet och etik i fokus
Solhem i Stockholm AB    |        info@solhemhvb.se    |     Org nr 556975-0556    |    Tel: 08-50930776     |     Mobil: 0709 111 864